Ojcowie pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego w 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis" (Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015)Abstract

nie dotyczy


Keywords

Report

nie dotyczy

Published : 2016-12-15


Szczur, P. (2016). Ojcowie pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego w 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis" (Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015). Vox Patrum, 66, 662-664. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3815

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>