Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, (Synody i Kolekcje Praw, t. 8) układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras SJ, ŹMT 73, Kraków 2014, Wydawnictwo WAM, ss. XXXVI + 763.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, (Synody i Kolekcje Praw, t. 8) układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras SJ, ŹMT 73, Kraków 2014, Wydawnictwo WAM, ss. XXXVI + 763. Vox Patrum, 63, 514-519. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3845

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>