Ks. Michał Krawczyk, Ojcowie Kościoła a życie społeczne w cesarstwie rzymskim przełomu IV i V wieku. Zagadnienia wybrane o formacji kapłańskiej, Radom 2014, ss. 161.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Wróbel, T. (2018). Ks. Michał Krawczyk, Ojcowie Kościoła a życie społeczne w cesarstwie rzymskim przełomu IV i V wieku. Zagadnienia wybrane o formacji kapłańskiej, Radom 2014, ss. 161. Vox Patrum, 63, 536-541. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3850

Tomasz Wróbel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland