Odpowiedź na recenzję W. Stawiszyńskiego, Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013, Wydawnictwo WAM, ss. 236 – VoxP 34 (2014) t. 61, 567-572.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Pietras, H. (2018). Odpowiedź na recenzję W. Stawiszyńskiego, Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013, Wydawnictwo WAM, ss. 236 – VoxP 34 (2014) t. 61, 567-572. Vox Patrum, 63, 563-565. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3858

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
Most read articles by the same author(s)