Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: Poznanie Boga: wschód – zachód. Wymiary dogmatyczne i duchowe (Lwów, 9-10 X 2014)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Figiel, J. (2018). Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: Poznanie Boga: wschód – zachód. Wymiary dogmatyczne i duchowe (Lwów, 9-10 X 2014). Vox Patrum, 63, 678-680. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3865

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>