Wzory kultury antycznej. Reguły zachowań starożytnych Greków i Rzymian (Katowice, UŚ, 28-29 V 2015)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Szczur, P. (2018). Wzory kultury antycznej. Reguły zachowań starożytnych Greków i Rzymian (Katowice, UŚ, 28-29 V 2015). Vox Patrum, 63, 706-708. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3878

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>