Wczesnochrześcijańska mistagogia modlitwy (II Międzynarodowa Konferencja CPO, Utrecht, 26-29 VIII 2014)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Figiel, J. (2018). Wczesnochrześcijańska mistagogia modlitwy (II Międzynarodowa Konferencja CPO, Utrecht, 26-29 VIII 2014). Vox Patrum, 61, 688-690. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3933

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>