Poganie i chrześcijanie w późnym Cesarstwie Rzymskim (Budapeszt-Pécs, 7-10 III 2013)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Grzywaczewski, J. (2018). Poganie i chrześcijanie w późnym Cesarstwie Rzymskim (Budapeszt-Pécs, 7-10 III 2013). Vox Patrum, 59, 708-709. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3961

Józef Grzywaczewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Most read articles by the same author(s)