Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Byzantina Lodziensia 14, Łódź 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. IX + 482.Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Byzantina Lodziensia 14, Łódź 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. IX + 482. Vox Patrum, 58, 351-355. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4087

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>