Muzyka w Bizancjum: kanon paschalny Jana Damasceńskiego (Sympozjum bizantynistyczno-patrystyczne połączone z koncertem muzyki bizantyńskiej, Lublin, 17 V 2012)Abstract

nie dotyczyPublished : 2018-12-16


Kochanek, P. (2018). Muzyka w Bizancjum: kanon paschalny Jana Damasceńskiego (Sympozjum bizantynistyczno-patrystyczne połączone z koncertem muzyki bizantyńskiej, Lublin, 17 V 2012). Vox Patrum, 58, 508-509. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4102

Piotr Kochanek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>