Ks. Mariusz Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, ss. 770.


Published : 2011-12-15


Pietras, H. (2011). Ks. Mariusz Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, ss. 770. Vox Patrum, 56, 621-622. https://doi.org/10.31743/vp.4247

Henryk Pietras 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Poland
Most read articles by the same author(s)