Patrystyka w czasopismach 2007-2008


Published : 2009-12-15


Figiel, J. (2009). Patrystyka w czasopismach 2007-2008. Vox Patrum, 53, 887-984. https://doi.org/10.31743/vp.4389

Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>