Scripturae lumen: Biblia i jej oddziaływanie 1, red. bp A. Czaja – ks. A. Paciorek – ks. A. Tronina, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, ss. 751.


Published : 2009-12-15


Longosz, S. (2009). Scripturae lumen: Biblia i jej oddziaływanie 1, red. bp A. Czaja – ks. A. Paciorek – ks. A. Tronina, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, ss. 751. Vox Patrum, 53, 798-802. https://doi.org/10.31743/vp.4431

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>