Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie (Sympozja chryzostomiańskie)Abstract

nie dotyczy


nie dotyczy

Published : 2018-12-16


Longosz, S. (2018). Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie (Sympozja chryzostomiańskie). Vox Patrum, 53, 1024-1032. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4441

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>