Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm w Bizancjum VII wieku: doktryna, polityka oraz ideologia władzy, Lwów 2019, ss. 344


Szczur, P. (2019). Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm w Bizancjum VII wieku: doktryna, polityka oraz ideologia władzy, Lwów 2019, ss. 344. Vox Patrum, 72, 314-321. https://doi.org/10.31743/vp.4923

Piotr Szczur  p_szczur@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II  Poland