„Amicitia quae desinere potest vera nunquam fuit“. Friendship in the Letters of St. Jerome of Stridon


Abstract

The aim of the article is to present friendship on the basis of letters written by St. Jerome of Stridon. In epistolary literature of this Doctor of the Church, it is impossible to find any systematic teaching about friendship. Nevertheless, St. Jerome’s correspondence presents him as a man who maintained relationships with many people and addressed different issues in his letters. The presented article is divided into three parts. The first one concentrates on the subject of exchanging and writing letters, which is a form of befriending people and cherishing such relations. Thanks to those letters the absent person becomes present and the correspondence itself turns into a spiritual conversation. The second part presents people who are Jerome’s friends in his letters. Most of them are associated with the monastic environment (Rufinus of Aquileia, St. Chromatius, Bonozus, Heliodor, Pammachius, Paulinus, Oceanus, Jovinus, Eusebius). The third part is devoted to the story of friendship between St. Jerome and Rufus of Aquileia. They were faithful friends in their youth, but due to the conflict regarding Origen, they finally became enemies. Jerome finds true friendship in Christ, enduring and faithful, that never ceases to exist.


Keywords

Jerome of Stridon; letters; friendship; Rufinus of Aquilei; amicitia; patristic

Augustinus, Epistula 110, ŹMT 61, oprac. H. Pietras – M. Ożóg, tł. J. Czuj, Kraków 2011.
Hieronymus, Apologia adversus libros Rufini, ed. P. Lardet, SCh 303, Paris 1983, tł. S. Ryznar, Św. Hieronim, Apologia przeciw Rufinowi, PSP 51, Warszawa 1989.
Hieronymus, Epistulae, ŹMT 54, 55, 61, 63 i 68, oprac. H. Pietras – M. Ożóg, tł. J. Czuj, Kraków 2010-2013.
Pammachius Oceanus, Epistula, oprac. H. Pietras – M. Ożóg, tł. J. Czuj, Kraków 2011.
Rufinus, Apologia contra Hieronymum, tł. A. Smaroń, Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima, ŹMT 29, Kraków 2004, s. 45-150.
Bastit-Kalinowska A., Aquileienses clerici quasi chorus beatorum habentur (Hieronim, Kronika, rok 374). Przykład życia religijnego duchownych pod koniec IV wieku, "Vox Patrum" 70 (2018) s. 205-215.
Conring B.B., Hieronymus als Briefschreiber. Ein Beitrag zur spätantiken Epistolographie, Tübingen 2001.
Czuj J., Święty Hieronim. Żywot ‒ dzieła, charakterystyka, Warszawa 1954.
Chauffin Y., Święty Hieronim, tł. B. Durbajło, Warszawa 1977.
Degórski D., Wstęp, w: Św. Hieronim, Żywoty mnichów Pawła, Hilariona, Malchusa, ŹM 10, Tyniec ‒ Kraków 1995, s. 11-21.
Fürst A., Hieronymus. Askese und Wissenschaft in der Spätantike, Freiburg 2003.
Gburek A., Wykroczenia na tle seksualnym w Listach św. Hieronima, "Vox Patrum" 53-54 (2009) s. 564-578.
Hamman A., Portrety Ojców Kościoła, Warszawa 1978.
Józwiak M., „Non intelligis stultitiam tuam impudentiae copulatam”. Św. Hieronim contra Pelagiusz, "Vox Patrum" 68 (2017) s. 399-407.
Kelly J.N.D., Hieronim, Życie, pisma, spory, tł. R. Wiśniewski, Warszawa 2003.
Kołosowski T., Święty Hieronim jako duszpasterz, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 20 (2014) s. 453-464.
LösslJ., Jerome of Stridon. His life, writings and legacy, Farnham 2019.
Ożóg M., Starość w Listach św. Hieronima, "Vox Patrum" 65 (2011) s. 327-339.
Ożóg M., Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima, "Vox Patrum" 57 (2012) s. 453-468.
Stanula E., Hieronim, EK VI 851-853.
Rebenich S., Jerome, The Early Fathers of the Church, London 2002.
Schlange-Schöningen H., Hieronymus. Eine historische Biographie, Darmstadt 2018.
Starowieyski M. – Szymusiak J.M., Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 2017.
Swoboda A., Wychowanie potomstwa na przykładzie Kobierców Klemensa Aleksandryjskiego i Listów św. Hieronima ze Strydonu, "Vox Patrum" 57 (2012) s. 613-640.

Published : 2020-09-15


Kieling, M. (2020). „Amicitia quae desinere potest vera nunquam fuit“. Friendship in the Letters of St. Jerome of Stridon. Vox Patrum, 75, 267-284. https://doi.org/10.31743/vp.6390

Michał Kieling  kieling@wp.pl
https://orcid.org/0000-0003-2635-7246