Mary - our Sister. Patristic Contribution to Anthropological Mariology


Abstract

Celem niniejszego artykułu jest analiza słów św. Atanazego z jego Epistula ad Epictetum 7: "Maryja jest naszą siostrą". Autor analizuje najpierw kontekst chrystologiczny powyższego powiedzenia. Aby udowodnić prawdziwą ludzką naturę Chrystusa, przywołuje ludzką naturę Maryi jako Jego Matki. W ten sposób rozwinął ideę ścisłego zjednoczenia Maryi z wszystkimi ludźmi, dla których jest ona jak siostra. Związek ten ma swoje źródło w fakcie, że wszyscy ludzie (w tym Maryja) są częścią potomstwa Adama. Autor uważa, że można uznać Atanazego za prekursora mariologii antropologicznej.


Keywords

Mary; Anthropology; Mariology; Athanasius the Great

Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam
Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Epictetum, PG 26
Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Maximum, PG 26
Cocchini F., Colliridiani, DPAC I 734
Courth F., Mariologia, tłum. W. Szymona, Poznań 2005
Cyrillus Alexandrinus, Homilia IV. De Maria Deipara in Nestorium, PG 77
Ephrem Syrus, Carmen de Beata Maria Virgine, ed. Lamy, tłum. W. Kania: Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie, PSP 11
Ephrem Syrus, Hymni de nativitate (Epiphania), ed. E. Beck, CSCO 187
Epiphanius, Ancoratus
Epiphanius, Haereses
Ferdek B., Nasza siostra – córą i Matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Świdnica 2007
Fernandez D., Aktualność i wartość mariologii Ojców Kościoła, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 11 (1983) 73-91
Florkowski E., Matka Boża w nauce Ojców Kościoła, w: Gratia plena, Poznań 1975
Gól G., Mariologie, HDGIII/4, Freiburg - Wien 1978
Grimmler A., Jesus Christus im Glauben der Kirche, I, Freiburg - Basel - Wien 1979
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Ephesios
Iustinus, Dialogus cum. Judaeo Tryphone
Kowalik K., Kollyrydianki, EK IX 367-368
Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia, cz. 1, Tarnów 1999
Królikowski J., Theotokos w teologii św. Atanazego. Przełom mariologiczny w IV wieku i jego znaczenie, SMa 2 (2000) nr 1, 56-73
Laurentin R., Matka Pana, tłum. Z. Proczek, Warszawa 1989
Leontius Byzantinus, Contra nestorianos et eutychianos, PG 86
Ortiz de Urbina I., Mariologia w patrystyce Wschodu, tłum. K. Obrycki, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 6 (1978) 65-104
Paulus VI, Adhortatio Apostolica „Marialis cultus”
Starowieyski M., Mariologia iw. Atanazego Wielkiego, RTK 23 (1976) z. 4, 109-132
Śpidlík T., Pe r una mariologia antropologica, „Marianum” 41 (1979) 491-506

Published : 2008-06-15


Częsz, B. (2008). Mary - our Sister. Patristic Contribution to Anthropological Mariology. Vox Patrum, 52(1), 99-107. https://doi.org/10.31743/vp.6574

Bogdan Częsz  bogdanc@amu.edu.pl
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>