The Book about Patristic Prayer, Tarnowskie Studia Teologiczne t. VIII: Akta sympozjum patrystycznego poświęconego modlitwie starożytnych chrześcijan (Tarnów, 19-21 X 1978), Tarnów 1981, Instytut Teologiczny, ss. 382Keywords

Review; Patristic; Prayer

Nie dotyczy

Published : 2020-03-01


Bober, A. (2020). The Book about Patristic Prayer, Tarnowskie Studia Teologiczne t. VIII: Akta sympozjum patrystycznego poświęconego modlitwie starożytnych chrześcijan (Tarnów, 19-21 X 1978), Tarnów 1981, Instytut Teologiczny, ss. 382. Vox Patrum, 1, 69-72. https://doi.org/10.31743/vp.6663

Andrzej Bober  voxpatrum@kul.lublin.pl
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>