Ks. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno- alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa 2006, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, ss. 298


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2007-06-15


Szram, M. (2007). Ks. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno- alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa 2006, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, ss. 298. Vox Patrum, 50, 672-674. https://doi.org/10.31743/vp.6705

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>