Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2006 roku


Abstract

bibliography


Keywords

bibliography

nie dotyczy

Published : 2007-06-15


Longosz, S. (2007). Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2006 roku. Vox Patrum, 50, 759-768. https://doi.org/10.31743/vp.6732

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>