Judeo-Christian Theology: Actuality of the Conception by Jean Daniélou and Attempt to Develop It


Abstract

Przedmiotem analiz metodologicznych w tym artykule jest koncepcja teologii judeochrześcijańskiej, której twórcą był J. Danielou. Ta pierwsza historycznie forma teologii chrześcijańskiej wykazuje głębokie zakorzenienie w kategoriach myśli późnego judaizmu, zwłaszcza gdy chodzi o recepcję żydowskich metod egzegetycznych i wyobrażeń apokaliptyki. Autor nie poprzestaje na tym ogólnym, już znanym, opisie metodologii stosowanej w teologii judeochrześcijańskiej, ale podejmuje próbę powiązania jej fundamentalnych założeń z semickimi strukturami myśli. Dopiero wtedy uzyskujemy głębsze rozumienie oryginalnego charakteru i radykalnej odrębności tej pierwotnej teologii w porównaniu z wszystkimi późniejszymi formami teologii chrześcijańskiej. Stąd poznanie fazy semickiej chrześcijaństwa wraz z bogactwem jego teologii natęży uznać za pitne zadanie do realizacji, zwłaszcza w historii Kościoła, historii dogmatu i współczesnej hermeneutyce teologicznej. Płynące stąd inspiracje mogłyby również wnieść nowe jakości do toczącego się dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.


Keywords

Jean Daniélou; theology; Judeo-Christianity

w opracowywaniu

Published : 2004-07-15


Szulc, F. (2004). Judeo-Christian Theology: Actuality of the Conception by Jean Daniélou and Attempt to Develop It. Vox Patrum, 46, 423-431. https://doi.org/10.31743/vp.6845

Franciszek Szulc 
Katowice  Poland
Most read articles by the same author(s)