S. Sylwia Kaczmarek, Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-25) i wezwania modlitwy Pańskiej (Mt 6,12; Łk 11,4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowe PAT, ss. 341.Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Szram, M. (2004). S. Sylwia Kaczmarek, Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-25) i wezwania modlitwy Pańskiej (Mt 6,12; Łk 11,4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowe PAT, ss. 341. Vox Patrum, 46, 646-650. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6867

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>