Ks. Roman Stawinoga, Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002, Wydawnictwo Zakonu Pijarów, ss. 207Abstract

review


Keywords

review; Stawinoga; Tertullian

Ks. Roman Stawinoga, Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002.

Published : 2004-07-15


Wysocki, M. (2004). Ks. Roman Stawinoga, Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002, Wydawnictwo Zakonu Pijarów, ss. 207. Vox Patrum, 46, 661-664. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6881

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5448-5566Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>