Robert Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku = Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze IV, red. T. Derda - E. Wipszycka, Kraków 2003, Wydawnictwo UniversitasAbstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 2004-07-15


Leska, A. (2004). Robert Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku = Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze IV, red. T. Derda - E. Wipszycka, Kraków 2003, Wydawnictwo Universitas. Vox Patrum, 46, 671-675. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6886

Alicja Leska 
Uniwersytet Warszawski  Poland