Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej. Tom IV: Szkoły epoki cesarstwa, przełożył Edward Iwo Zieliński, Lublin 1999, RW KUL, ss. 696 + mapka


Abstract

review


Keywords

review

nie dotyczy

Published : 1999-12-15


Majeran, R. (1999). Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej. Tom IV: Szkoły epoki cesarstwa, przełożył Edward Iwo Zieliński, Lublin 1999, RW KUL, ss. 696 + mapka. Vox Patrum, 36, 577-583. https://doi.org/10.31743/vp.7868

Roman Majeran 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)