Polish Bibliography of the Christian Antiquity 2003


Abstract

review


Keywords

Poland; Patrology; Bibliography; Christian Antiquity

nie dotyczy

Published : 2003-03-30


Naumowicz, J., & Longosz, S. (2003). Polish Bibliography of the Christian Antiquity 2003. Vox Patrum, 44, 625-647. https://doi.org/10.31743/vp.8141

Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>