Gatunki literackie w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Nowe formy, czy kontynuacja tradycji klasycznej? (Warszawa, UKSW, 12 XI 2003)Abstract

report


Keywords

report

nie dotyczy

Published : 2003-03-30


Szmurło, R. (2003). Gatunki literackie w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Nowe formy, czy kontynuacja tradycji klasycznej? (Warszawa, UKSW, 12 XI 2003). Vox Patrum, 44, 713-717. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/8150

Roman Szmurło 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolandMost read articles by the same author(s)