Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytnościAbstract

information


Keywords

information

nie dotyczy

Published : 2003-03-30


Longosz, S., & Figiel, J. (2003). Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności. Vox Patrum, 44, 751. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/8165

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Poland
Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolandMost read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>