Ordo initiationis christianae adultorum as an Example of the Reception of the Early Christian Catechumenate in Liturgical Theology of Aidan Kanvanagh (1929-2006)


Abstract

The restoration to the Church, after the Second Vatican Council, of the catechumenate based on patristic sources is a return to the traditional treatment of Christian initiation. In the light of the liturgical theology of Aidan Kavanagh, the model of Christian initiation for adults is today, as it was in the times of the Church Fathers, a basic model and one that responds to the times. This return to the original catechumenate is expressed in treating initiation as a process based on conversion, on a path of catechesis in mystery and mystagogy. The sacraments are an inseparable element here, seen as an entry into the mystery of Christ and closely connected with catechesis. The model of the current initiation of adults, being a restoration of the ecclesiology of the first centuries, is the paradigm of Christian life and an example of the reception of the patristic catechumenate.


Keywords

Christian initiation; catechumenate; catechesis; sacraments of initiation

Ambrosius, De mysteriis, red. O. Faller, CSEL 73 Wien 1955, 87-116, tł. L. Gładyszewski, Misteria, POK 26, Poznań 1970, s. 31-93.
Ciryllus Hierosolymitanus, Catecheses mystagogiae, tł. W. Kania, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000.
Didache, SCh 248 Paris 1978, 140-199, tł. A. Świderkówna, Nauka Dwunastu Apostołów (Didache), BOK 10, Kraków 1998, s. 33-44.
Hippolitus, Traditio Apostolica, ed. B. Botte, SC bis, Paris1968, tł. H. Paprocki, Hipolita Rzymskiego "Tradycja Apostolska", STV 14 (1976), s. 145-169.
Iustinus Philosophus, Apologia I, PG 6, 328-470, tł. A. Lisiecki, Apologia, w: Św. Justyn, Apologia – Dialog z Żydem Tryfonem, POK 4, Poznań 1926, s. 3-84.
Ordo Baptismi Parvulorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1969.
Ordo initiationis christianae adultorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
Tertullianus, Apologeticum, ed. E. Dekkers, CCL 1, Turnholti 1954, s. 77-171, tł. J. Sajdak, Tertulian, Apologetyk, POK 20, Poznań 1947.
Tertullianus, De baptismo, ed. J.G.P. Borleffs, CCL 1, Turnholti 1954, s. 275-295, tł. E. Stanula, Tertulian, O chrzcie, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, s. 133-154.
Tertullianus, De paenitentia, ed. J.G.P. Borleffs, CCL 1, Turnholti 1954, s. 319-340, tł. E. Stanula, Tertulian, O pokucie, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, s. 175-192.
Czerwik S., Historyczno-liturgiczne podłoże rytuału „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, „Anamnesis”, 3 (1996) nr 8, s. 19-34.
Hamman A., Sacramento, DPAC 2, s. 1059-1060.
Kavanagh A., Christian Initiation in Post-Conciliar Catholicism: A Brief Report, „Studia Liturgica” 12 (1977) s. 107-115.
Kavanagh A., Christian Initiation of Adults: The Rites, „Worship” 48 (1974) s. 318-335.
Kavanagh A., The Norm of Baptism: The New Rite of Christian Initiation of Adults, „Worship” 48 (1974) s. 143-152.
Kavanagh A., The Shape of Baptism: the Rrite of Christian Initiation, New York 1978.
Kavanagh A., Unfinished and Unbegun Revisited: The Rite of Christian of Adults, „Worship” 53 (1979) s. 327-340.
Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.
Ostrowski D., Mistagogia końca IV wieku jako teologia w ujęciu Enrico Mazzy, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 3 (2012), s. 115-126.
Mąkosa P., Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4 (2012) s. 181-190.
Qualizza M., Inicjacja chrześcijańska, Kraków 2002.
Tyburowski K., Reguły katechumenatu w „Tradycji Apostolskiej” Hipolita Rzymskiego, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i in., Lublin 2011, s. 112-114.
Wysocki M., Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Afryce Rzymskiej II i III weku, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i in., Lublin 2011, s. 78-79.
Zachara M., Sakrament chrztu, w: Znaki tajemnicy, red. K. Porosło, R. Woźniak, Kraków 2018, s.235-304.
Żurek A., „Mysterium Passionis Corpus et Sanguis Christi communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, SACh SN 14, Katowice 2012.

Published : 2020-09-15


Głowacki, Z. (2020). Ordo initiationis christianae adultorum as an Example of the Reception of the Early Christian Catechumenate in Liturgical Theology of Aidan Kanvanagh (1929-2006). Vox Patrum, 75, 163-184. https://doi.org/10.31743/vp.9590

Zbigniew Michał Głowacki  zbigniew.glowacki@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
https://orcid.org/0000-0003-2350-2946