VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL.  Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0860-9411 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

"Vox Patrum" w programie MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-04

Z radością informujemy, że czasopismo "Vox Patrum", uzyskawszy wysoką ocenę recenzentów, zostało zakwalifikowane do objęcia go programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych". Dofinansowanie obejmie przede wszystkim umiędzynarodowienie czasopisma oraz przygotowanie do aplikacji do prestiżowych baz referencyjnych. Dziękujemy za starania i troskę o Vox wszystkim naszym czytelnikom, autorom, recenzentom i redaktorom!

Tom 72 (2019) - Afryka Prokonsularna & Miscelanea

2019-02-02

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do kolejnego tomu (72) w którym znajdą się materiały ze spotkania sekcji patrystycznej w Kaliszu poświęcone chrześcijaństwu w Afryce Prokonsularnej (artykuły mogą przesyłać także osoby nie będące wówczas prelegentami) oraz inne teksty dotyczące starożytności chrześcijańskiej (w tym recenzje naukowe, tłumaczenia etc.). Termin nadsyłania artykułów: do końca kwietnia 2019.

Tom 71 (2019) - Księga Jubileuszowa dla ks. dr. hab. Antoniego Swobody prof. UAM

2018-10-16

Kolejny 71 tom czasopisma patrystycznego "Vox Patrum" będzie dedykowany ks. prof. Antoniemu Swobodzie. Zachęcamy do przesyłania tekstów do tego tomu. Zgodnie z tradycją tematyka tekstów nie jest określona. Artykuły prosimy przesyłać do końca stycznia 2019 roku.  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar
  • POMOERIVM
  • Arianta
  • Index Theologicus - International Bibliography of Theology and Religious Studies

MNISW
11

Index Copernicus
63.43

 

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Zasady te dostępne są TUTAJ