VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL.  Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0860-9411 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Tom 71 w otwartym dostępie

2020-01-16

Zgodnie z polityką czasopisma po półrocznej karencji został udostępniony w otwartym dostępie tom 71 "Vox Patrum". Zachęcamy do czytania i cytowania!

Aktualizacja punktacji "Vox Patrum" na liście MNiSW!

2019-12-20

Z wielką radością informujemy, że na zaktualizowanej liście czasopism MNiSW "Vox Patrum" uzyskało 40 pkt! Dziękujemy za wsparcie i wszelką pomoc!

Nowy tom "Vox Patrum"!

2019-12-15

Z radością informujemy, że ukazał się kolejny - 72 - tom "Vox Patrum"!  Tom można znaleźć TUTAJ. Jednocześnie jest to tom pożegnalny z dotychczasowym rytmem wydawniczym. Od nowego bowiem roku "Vox Patrum" ukazywać się będzie jako kwartalnik. Poszczególne tomy ukazywać się będą w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zapraszamy do publikowania na łamach "Vox Patrum"!  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Google Scholar
  • POMOERIVM
  • Arianta
  • Index Theologicus - International Bibliography of Theology and Religious Studies
  • BazHum
  • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)

MNISW
40

Index Copernicus
73,20

 

Część zadań związanych z procesem edytorskim czasopisma "Vox Patrum" finansowana jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019-2020 na podstawie umowy nr 125/WCN/2019/1

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Zasady te dostępne są TUTAJ