Tom 1 (1981): Vox PatrumDokumenty Kościoła

Bibliografie

Stanisław Longosz, Czesław Mazur
21-40
Czesław Mazur, Stanisław Longosz
41-43
Sprawozdania

Leokadia Małunowiczówna
44-46
Stanisław Longosz
65-68
Recenzje

Informacje

Andrzej Malinowski, Stanisław Longosz
89-102
Andrzej Bober, Stanisław Longosz
103-110