RECENZENCI

2018:

ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL, Lublin, POLSKA),
ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (UAM, Poznań, POLSKA),
prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE (Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Rzym, WŁOCHY),
ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. UKSW (Warszawa, POLSKA),
dr Oleksandr Kashchuk (Uniwersytet Iwana Franki – UKU, Lwów, UKRAINA),
o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII (Kraków, POLSKA),
ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO, Opole, POLSKA),
ks. dr Grzegorz Wójcik (WSD, Rzeszów, POLSKA),
ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM (Poznań, POLSKA),
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK, Toruń, POLSKA),
dr Viktor Zhukovskyy (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, UKRAINA)