WYDAWCA

Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Wydział Teologii KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin