Language awareness as a prerequisite of literacy skills

Anna Kucharská

Charles University in Prague , Czechia

Klára Špačková

Charles University in Prague , Czechia

Martina Šmejkalová

Charles University in Prague , Czechia

Abstract

Monitoring children’s language ability levels makes it possible to predict their school achievement and identify potential difficulties. Identifying literacy difficulties in terms of specific learning disabilities is an important topic for elementary school pupils. Today, there is a general consensus based on research evidence that the diagnostic battery of literacy skills should always include a test of language abilities, through which the prerequisites for individual reading skills and at-risk readers can be identified.

A working group has created a diagnostic tool for language awareness that allows the morphological-syntactic (subtest A and B) and semantic (subtest C) language levels of Czech children of elementary school age to be assessed.

Data analysis examines how individual language skills correspond to reading performance – decoding and reading comprehension in different reading modalities (oral and silent reading) and how they correspond to other prerequisites for reading, such as listening comprehension. The paper introduces a new diagnostic tool using a quantitative methodology. It is based on data from the research project Key Literacy Skills for Primary School Pupils – a diagnostic battery, in which 881 elementary grade pupils (Grade 1 – Grade 5) participated. The statistical parameters of the new tool are presented and the relations between the Language Awareness Test, decoding skills, and oral and silent reading comprehension are analysed.

Keywords:

literacy, language skills, phonology, morphosyntactic ability, prerequisites for reading, diagnostics, reliability

Caravolas, M., and J.Volín. 2005. Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ. Praha: IPPP ČR.

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová-Málková, G., and C. Hulme. 2012. Common Patterns of Prediction of Literacy Development in Different Alphabetic Orthographies. Psychological Science 23(6): 678–686. https://doi.org/10.1177/0956797611434536. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797611434536

Carlisle, J. F. 2003. Morphology matters in learning to read: A commentary. Reading Psychology 24: 291–332. DOI: https://doi.org/10.1080/02702710390227369

Daneš, F., Hlavsa, Z., and M.Grepl. 1987. Mluvnice češtiny: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogických fakult. [Díl 3], Skladba. Praha: Academia.

Deacon, S. H., and J. R. Kirby. 2004. Morphological awareness: Just “more phonological”? The roles of morphological and phonological awareness in reading development. Applied Psycholinguistics 25: 223–238. DOI: https://doi.org/10.1017/S0142716404001110

Dokulil, M., et al. 1986. Mluvnice češtiny: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogických fakult aprobace český jazyk. [Díl] 1, Fonetika, Fonologie, Morfonologie a morfemika, Tvoření slov. Praha: Academia.

Foorman, B. R., Petscher, Y., and M. D. Bishop. 2012. The incremental variance of morphological knowledge to reading comprehension in grades 3–10 beyond prior reading comprehension, spelling, and text reading efficiency. Learning and Individual Differences 22(6): 792–798. https://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2012.07.009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.07.009

Gough, P. B., and W. E. Tunmer. 1986. Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education 7: 6–10. DOI: https://doi.org/10.1177/074193258600700104

Grepl, M., et al. 2008. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny.

Grepl, M., and P. Karlik. 1998. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.

Hájková, E., et al. 2013. Čeština ve škole 21. století – III.: jazykové jevy v dětských prekonceptech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Helus, Z. 2012. Reflexe a problémy gramotnosti. Komentář k monotematickému číslu.[Reflections on Problems of Literacy] Pedagogika. Počáteční gramotnost 62(1–2): 190–204.

Hirschová, M. 2012. Syntaktické rozbory: studijní text. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Hoover, W. A., and P. B. Gough. 1990. The simple view of reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 2(2): 127–160. https://doi.org/10.1007/BF00401799 DOI: https://doi.org/10.1007/BF00401799

Internetová jazyková příručka [online] 2008–2021. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Cit. 29. 12. 2021. https://prirucka.ujc.cas.cz/.

Karlík. P. 2017. Sloveský rod. In P. Karlík, M. Nekula, and J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/SLOVESNÝ ROD

Kirby, J. R., Deacon, S. H., Bowers, P. N., et al. 2012. Children’s morphological awareness and reading ability. Reading and Writing 25: 389–410 (2012). https://doi.org/10.1007/s11145-010-9276-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s11145-010-9276-5

Kucharská, A., Seidlová Málková, G., and K.Špačková. 2015. Porozumění čtenému – vývojová dynamika a jeho předpoklady. In Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu, 85–126. Praha: UK PedF.

Kucharská, A. 2014. Riziko dyslexie: Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: PedF UK.

Kucharská, A., et al. 2015. Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze.

Kucharská, A., and Šmejkalová, M. 2017. Jazykové uvědomování u dětí mladšího školního věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání 1(1): 37–65.

Kucharská, A., et al. 2021. Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol. Manuál diagnostické testové baterie pro žáky 1. stupně ZŠ: A. Teoretická východiska, popisy testů, administrace, vyhodnocení. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze.

Matějček, Z., et al. 1987. Zkouška čtení. Bratislava: Psychodiagnostika.

Nagy, W., Berninger, V. W., and R. D. Abbott. 2006. Contributions of morphology beyond phonology to literacy outcomes of upper elementary and middle-school students. Journal of Educational Psychology 98: 134–147. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.134

Nübler, N., Biskup, P., and S. Kresin. 2017. Vid. [Online.] In P. Karlík, M. Nekula, and J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/VID

Nunes, T., and P. Bryant. 2006. Improving Literacy by Teaching Morphemes. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203969557

Snowling, M. J., and C. Hulme. 2012. Annual Research Review: The nature and classification of reading disorders – a commentary on proposals for DSM-5. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines 53(5): 593–607. http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02495.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02495.x

Šmejkalová, M. 2012. Teorie didaktických situací – nová výzva pro didaktiku morfologie českého jazyka. Didaktické studie 4(1): 42–63.

Tyler, A., and W. Nagy. 1990. Use of derivational morphology during reading. Cognition 36: 17–34. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0277(90)90052-L

Ziková, M. 2017. Supletivismus. In P. Karlík, M. Nekula, and J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/SUPLETIVISMUS

Žlab, Z. 1992. Zkouška jazykového citu. Ostrava: Microdata.

Download

Published
2022-12-31


Kucharská, A., Špačková, K., & Šmejkalová, M. (2022). Language awareness as a prerequisite of literacy skills. Linguistics Beyond and Within (LingBaW), 8, 114–132. https://doi.org/10.31743/lingbaw.14961

Anna Kucharská  anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Charles University in Prague
Klára Špačková 
Charles University in Prague
Martina Šmejkalová 
Charles University in PragueLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Contributions to this journal are published under a Creative Commons license.

Creative Commons Licence