Badmouthing, Judging, Complaining or Staying Silent? Desert Fathers' Deliberations

Katarzyna Ewa Łeńska-Bąk

University of Opole , Poland

Mateusz Dąsal

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , Poland

Abstract

The monastic movement was initiated by Saint Anthony at the end of the 3rd century. A new form of asceticism emerged, characterized by a severance from world and society: called anachoresis or hermitism. From that moment, the life of hermits is to be full of sacrifices, which include fasting, sexual abstinence, prayer and work, but also silence. It was believed that only in silence would a brother get a chance to meet God and hear His Word. Only then he or she would be able to lead others, thanks to the power of his or her love and humility. Keeping silence was an extremely important and frequent topic undertaken by the Desert Fathers in their aphophtegmata. The purpose of the paper is to focus on a certain kind of tension between silence and speech, and actually specific cases of spoken words, called by the Desert Fathers "bad words". They should be avoided above all, and they were always considered, among others, as slander, judgment and complaint. Various understandings of keeping silence will be indicated in the context of refraining from the above-mentioned abuse which should lead to spiritual growth of a younger generation of monks.

Keywords:

Desert Fathers, aphophtegmata, silence, aspersion, asceticism

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon, tł. S.M. Borkowska, opr. M. Starowieyski, Kraków 2007.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 2: Kolekcja systematyczna, tł. M. Kozera, Kraków 2006.

Św. Antoni, Pisma ascetyczne, tł. Z. Brzostowska, w: Św. Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, Kraków 2005, s. 253-327.

Św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot świętego Antoniego, w: Św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot św. Antoniego; św. Antoni Pustelnik, Pisma, tł. Z. Brzostowska, Warszawa 1987 s. 31-111.

Bouyer L., Antoni i cenobium, tł. J. Dembska, w: Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, Kraków 2005, s. 381-390.

Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, tł. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 1: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431), tł. J. Dembska, red. M. Starowieyski, Kraków 2012.

Gannon Th.M. – Traub G.W., Pustynia i miasto, tł. P. Wilczek, Kraków 1999.

Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1-2, tł. S. Wirpszanka, Kraków 2006.

Höffner M., Doświadczenia wizji i ekstazy w pismach Ojców Pustyni, „Studia Religiologica” 44 (2011) s. 109-120.

Lane B.C., The desert Christians on apathy. Caring and not caring, „The Christians Century” 127 (2010) s. 26-28.

Łeńska-Bąk K., „Diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny”. O przewadze milczenia nad słowem w ujęciu Ojców Pustyni, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański – M. Golonka-Czajkowska – A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s. 338-349.

Merton Th., Życie w milczeniu, tł. Benedyktyni tynieccy, Kraków 2015.

Misztal W., Cisza i milczenie: aktualność propozycji chrześcijańskiej, „Analecta Cracoviensia” 45 (2013) s. 185-203. DOI: https://doi.org/10.15633/acr.1131

Przybylski R., Pustelnicy i demony, Kraków 1994.

Przybył-Sadowska E., Naturalne metody stymulacji. Doświadczenia ekstazy w praktykach prawosławnych hezychastów, „Studia Religiologica” 44 (2011) s. 121-133.

Regnault L., U źródeł apoftegmatów, w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 4: Zbiór anonimowy wydany przez François Nau, tł. M. Borkowska – E. Dąbrowska – M. Pawlik, red. Sz. Hiżycki, Tyniec 2013.

Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tł. E. Łukaszyk, Kraków 2007.

Wheeler R., Holy feigning in the Apophthegmata Patrum, „HTS Teologiese Studies/Theological Studies” 72/4 (2016) s. 1-6. DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3457

Wipszycka E., Egipt – ojczyzna mnichów, w: Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon. Księga starców, tł. M. Borkowska, Kraków 2007, s. 15-62.

Wipszycka E., Pustynia i mnisi. Zagrożenia pustynnych wspólnot monastycznych, „U Schyłku Starożytności – Studia Źródłoznawcze” 7 (2008) s. 199-245.

Wortley J., The Significance of „Repose” in the Apophthegmata Patrum, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” 51 (2011) s. 323-339.


Published
2021-09-15


Łeńska-Bąk, K. E., & Dąsal, M. (2021). Badmouthing, Judging, Complaining or Staying Silent? Desert Fathers’ Deliberations. Vox Patrum, 79, 239–258. https://doi.org/10.31743/vp.12746

Katarzyna Ewa Łeńska-Bąk  klenska@uni.opole.pl
University of Opole https://orcid.org/0000-0002-3751-7957
Mateusz Dąsal 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu https://orcid.org/0000-0003-4804-3766License

  1. Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of February 4, 1994, the Author of the publication grants the Publisher of the journal "Vox Patrum" a non-exclusive and free license to use the Work submitted for publication for an indefinite period of time on an unlimited territory in the following fields of use:
    a) in the field of recording and reproducing the work - producing copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technology;
    b) within the scope of trading in the original or copies on which the work has been recorded - marketing, lending or renting the original or copies;
    c) in the scope of disseminating the work in a manner other than specified in point b - public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, so that everyone can have access to it at a place and time chosen by them.
  2. Moreover, the Author allows the Publisher free of charge to use and dispose of the compilations of the Works.
  3. The publisher may grant sub-licenses.
  4. Third parties may use the Works and other materials containing or based on the Works in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 (also known as CC-BY-NC 4.0) license pattern.