Medieval Devotional Lyric (Selection)

(Pia dictamina, Analecta hymnica XXXI 147, 151, 154, 171, 205)

Tadeusz Gacia

The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities , Poland

Abstract

Translation of the five pieces of Analecta hymnica into Polish

Keywords:

Translation, Pia dictamina, Analecta hymnica

Blume C., Vorvort, w: Analecta hymnica medii aevi, XXXI. Reimgebete und Leselieder des Mittelaters. Vierte Folge, ed. C. Blume, G. M. Dreves, Leipzig 1898, s. 5-6.

Brodziński K., O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej z wstępem i objaśnienia prof. dra Aleksandra Łuckiego, Kraków [1920].

Dreves G. M., Vorvort, w: Analecta hymnica medii aevi, XV. Reimgebete und Leselieder des Mittelaters. Erste Folge aus Handschriften und Wiegendrucken, ed. G. M. Dreves, Leipzig 1883, s. 5-7.

Marshall Ch. E. A., Late Medieval Liturgical Offices in Acrostic Form: A Catalogue and Study, PhD diss., Toronto 2006.

Pia dictamina, w: The Canterbury Dictionary of Hymnology. Canterbury Press 2013, http://www.hymnology.co.uk/p/pia-dictamina.

Stawecka K., Poezja średniowieczna i nowołacińska w Polsce jako wyraz kultury chrześcijańskiej, „Roczniki Humanistyczne” 33/3 (1984) s. 95-109.]

Sticca S., Il planctus Mariae nella tradizione drammatica del medio evo, Sulmona 1984, Binghamton (New York), wyd. 2.

Starowieyski M., Wstęp, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.), opr. M. Starowieyski, Wrocław-Warszawa- Kraków 2007.

Szöverty J., L'hymnologie médiévale: recherches et méthode, „Cahiers de Civilisation Médiévale” 4/16 (1961) s. 389-422. DOI: https://doi.org/10.3406/ccmed.1961.1203


Published
2023-09-15


Gacia, T. (2023). Medieval Devotional Lyric (Selection): (Pia dictamina, Analecta hymnica XXXI 147, 151, 154, 171, 205). Vox Patrum, 87, 427–440. https://doi.org/10.31743/vp.15385

Tadeusz Gacia  cato1961@gmail.com
The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities https://orcid.org/0000-0002-1836-9506License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.