Reception of the Early Christian Eucharistic Motifs in the Song "Dziękujemy Ci, Ojcze nasz" ("We thank Thee, our Father")

Stanisław Garnczarski

The Pontifical University of John Paul II in Kraków , Poland

Abstract

The song entitled Dziękujemy Ci Ojcze nasz (We thank Thee, our Father) has its textual origin in an ancient document from the first centuries, entitled Didache tu Kyriu dia ton dodeka apostolon tois ethnesin. The document has the character of church instructions, raising various topics and presenting them in the form of commands and guidelines in moral, legal, ascetic and liturgical matters. In our research, we focused our attention on three points in the Didache (9-10 and 14), which describe the celebration of the Eucharist. It’s about thanksgiving to God for the Eucharist, life, faith and eternal life, and a request for the community of the Church and God’s help on the way to unity with God for eternity. The text and melody of the analyzed song were written by Fr. Kazimierz Pasionek in the 1960s. The exact date is unknown. Certainly, it happened before 1968, because that year during the solemn Holy Mass on the occasion of the 25th anniversary of the priesthood of Bishop Jerzy Ablewicz, the combined choirs - clerical and cathedral – performed under the direction of the composer himself after Holy Communion Eucharistic Prayer according to the text of the Didache. Just as the ancient document Didache is a testimony to Eucharistic piety in the first centuries of Christianity, the song Dziękujemy Ci Ojcze nasz is a testimony to Eucharistic piety in the Church in Poland today.

Keywords:

Didache, song, Eucharist, Kazimierz Pasionek, thanksgiving

Didache, ed. W. Rordorf – A. Tuilier, SCh 248, Paris 1978, s. 140, tł. A. Świderkówna, Nauka dwunastu Apostołów, w: Ojcowie Apostolscy, tł. A. Świderkówna, opr. W. Myszor, PSP 45, Warszawa 1990, s. 56-65.

Ignatius Antiochensis, Epistola ad Ephesios, ed. P.Th. Camelot, SCh 10, Paris 1958, s. 91.

Alleluja – Zbiór śpiewów mszalnych i pielgrzymkowych, red. J. Zawitkowski, Warszawa 1978.

Altaner B. – Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tł. P. Pachciarek, Warszawa 1990.

Aquilina M., Msza pierwszych chrześcijan, Gdańsk 2009.

Benedykt XVI, Co dzisiaj znaczy wierzyć? Katecheza środowa (24.10.2012), „L’Osservatore Romano” 12 (2012) s. 46-48.

Chotkowski W., Nowo znaleziona „Nauka dwunastu Apostołów”, „Przegląd Powszechny” 5/5 (1885) s. 232-249, 371-384.

Dąbrowski E., Dzieje Apostolskie. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Poznań 1961, s. 243-248.

Exsultate Deo, Śpiewnik mszalny, red. G.M. Skop, Katowice 1998.

Florkowski E., Wprowadzenie do Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, s. 94.

Garnczarski S., Ks. Kazimierz Pasionek – muzyk, pedagog i kompozytor, w: Cantate Domino canticum novum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Kazimierzowi Pasionkowi, red. S. Garnczarski, Tarnów 2004, s. 11-15.

Garnczarski S., Pasionek Kazimierz, w: Polish Music. Polish Composers 1918-2010, red. M. Podhajski, Gdańsk – Lublin, 2013, s. 957-959.

Garnczarski S., Songs during the Canonization Mass of Blessed Kinga Chaired by Pope John Paul II in Stary Sącz (June 16, 1999), „The Person and the Challenges” 9/1 (2019) s. 183-204. DOI: https://doi.org/10.15633/pch.3369

Janicki J.J., Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Zagadnienia wybrane, Kraków 2011.

Jankowski J., „Didache”, czyli nauka dwunastu Apostołów, Warszawa 1923.

Jasiński A., Nieśmiertelność. I. W Biblii, Encyklopedia katolicka XIII, red. E. Gigilewicz et al., Lublin 2009, k. 1219-1220.

Kania W., Didache, Encyklopedia katolicka III, red. R. Łukaszyk et al., Lublin 1985, k. 1302-1303.

Kania W., Nauka Dwunastu Apostołów (Głos Tradycji 1), Tarnów 1981.

Kania W., Nauka Dwunastu Apostołów, w: Sakramenty wiary, red. A. Bober, Kraków 1970, s. 131-138.

Lisiecki A., Nauka dwunastu Apostołów, POK 1, Poznań 1924, s. 22-40.

Michalski M., Nauka Dwunastu Apostołów, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 16-20.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Murawski R., Historia katechezy. Część I. Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011.

Murawski R., Wczesnochrześcijańska katecheza. (Do Edyktu mediolańskiego – 313 r.), Płock 1999.

Nadolski B, Didache, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 318-321.

Niedźwiecki W., Didache – Nauka Dwunastu Apostołów. Bibliografia 1883–2000, „Vox Patrum” 42-43 (2002) s. 665-694. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7198

Piekarz G., Ks. Kazimierz Pasionek – „Maestro” Diecezji Tarnowskiej w pielgrzymce wiary, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 31/1 (2012) s. 97-107. DOI: https://doi.org/10.15633/tts.282

Siedlecki J., Śpiewnik Kościelny, red. K. Mrowiec et al., Kraków 2001.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, red. K. Mrowiec et al., Opole 1980.

Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967.

Srebrny jubileusz kapłaństwa Ks. Biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza (5 IV 1968), „Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 118/8-12 (1968) s. 245-261.

Starowieyski M., Podręczny zbiór praw gminy chrześcijańskiej – Didache, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. A. Świderkówna, opr. M. Starowieyski, BOK 10, Kraków 1982, s. 30-38.

Swoboda A., Nauka o Eucharystii w Didachè, „Poznańskie Studia Teologiczne” 7 (1992) s. 45-57.

Szaniawski A., Nauka dwunastu Apostołów, „Kwartalnik Teologiczny” 1 (1902) s. 76‑104, 129-148.

Szlaga J., Imię Boże. II. w Piśmie Świętym, Encyklopedia katolicka VII, red. J. Duchniewski et al., Lublin 1997, k. 61-62.

Śpiewnik archidiecezji katowickiej, red. A. Reginek, Katowice 2000.

Śpiewnik kościelny Diecezji Płockiej, red. H. Chamski, Płock 1983.

Śpiewnik liturgiczny, red. K. Mrowiec et al., Lublin 1991.

Śpiewy uwielbienia, red. I. Pawlak, Lublin 1993.

Towarek P., Mszalne „gratiarum actio” i „canticum laudis” w świetle dokumentów Kościoła, „Studia Elbląskie” 10 (2009) s. 157-166.

Żurek A., Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna, „Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 155/3 (2005) s. 331-339.


Published
2023-09-15


Garnczarski, S. (2023). Reception of the Early Christian Eucharistic Motifs in the Song "Dziękujemy Ci, Ojcze nasz" ("We thank Thee, our Father"). Vox Patrum, 87, 115–134. https://doi.org/10.31743/vp.15500

Stanisław Garnczarski  stanislaw.garnczarski@upjp2.edu.pl
The Pontifical University of John Paul II in Kraków https://orcid.org/0000-0002-7245-5974License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.