The Tasks of an Abbot as Defined in Eugippius’ "Regula"

Bogdan Stanisław Czyżewski

University of Adam Mickiewicz, Poznań , Poland

Abstract

The Regula written for the monastery in Lucullanum by Eugippius (6th c.), although not very original, has some elements that are worth paying attention to. Its author compiled eight rules of the ancient Church, most of which he had drawn from the monastic writings of St. Augustine and the Regula Magistri. In several places he shortened the sources he cited, bearing in mind the specificity of the monastery of which he was the abbot. Noteworthy are the texts about the abbot, to whom Eugippius gave, right after Christ, the highest dignity in the community. He also focused on the responsibility of the abbot for his brethren, both in the formation of their spiritual lives and in the discipline to which they were subjected in order to reach perfection. The originality of Eugippius’ Regula also lies in his “correction” of some texts he “appropriated.” Sometimes this procedure created a certain difficulty, especially with regard to his terminology referring to the abbot. He is not always consistent in using the terms abbas, praepositus and decanus, which means that we are not always able to determine exactly whom Eugippius meant. However, this does not change the fact that the abbot of the monastery in Lucullanum, thanks to the provisions contained in the Regula, was aware of his great responsibility before God and the community he headed.

Keywords:

Eugippius, Regula, abbot, superior, monastery

Augustinus, Ordo monasterii, ed. L. Verheijen, La Règle de saint Augustin, t. 1: Tradition manuscrite: Ordo monasterii, Paris 1967, s. 148-152, tł. P. Nehring, Reguła św. Augustyna: Porządek klasztoru, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, 151-153, s. Kraków 2007.

Augustinus, Praeceptum, ed. L. Verheijen, La Règle de saint Augustin, t. 1: Tradition manuscrite: Praeceptum, Paris 1967, s. 415-435, tł. P. Nehring, Reguła św. Augustyna: Praeceptum, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, s. 155-168, Kraków 2007.

Benedictus, Regula, PL 66, 215-930, tł. B. Turowicz, Święty Benedykt z Nursji, Reguła, w: „Reguła Mistrza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, s. 387-503.

Cassianus, De institutis coenobiorum et De octo principalium vitiorum remediis libri XII, ed. J.-C. Guy, SCh 109, Paris 2011.

Eugippius, Regula, ed. F. Villegas – A. de Vogüé, CSEL 87, Vien 1976, tł. K. Obrycki, Reguła Eugipiusza, w: Zachodnie reguły monastyczne, ŹM 50, Tyniec 2013, s. 799-899.

Isidorus Hispalensis, De viris illustribus, PL 83, 1081-1106.

Novatus, Sententiae, ed. F. Villegas, Les sentences pour les moines de Novat le Catholique, „Revue Bénédictine” 86 (1976) s. 49-74. DOI: https://doi.org/10.1484/J.RB.4.00844

Pachomius Tabennensis, Praecepta atque iudicia, ed. A. Boon, Louvain 1932, tł. M. Starowieyski, Pachomiana latina: Przykazania i orzeczenia, w: Pachomiana latina, ŹM 11, Kraków 1996, s. 165-169.

Pachomius Tabennensis, Praecepta et instituta, tł. M. Starowieyski, Pachomiana latina: Przykazania i postanowienia, w: Pachomiana latina, ŹM 11, Kraków 1996, s. 156‑164.

Regula Magistri, PL 88, 943-1052, tł. T.M. Dąbek, Reguła Mistrza, w: „Reguła Mistrza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, s. 65-371.

Bober A., Ostatnie odkrycie patrystyczne (Reguła Eugipiusza), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28/4 (1981) s. 131-136.

Bober A., Seweryn, działacz społeczno-polityczny w Noricum (V w.), Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia 1, Poznań 1984.

Czyżewski B., Reguła Mistrza o wyborze i nauczaniu opata, „Vox Patrum” 70 (2018) s. 243-258. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3208

Degórski B. – Mirri L.M., Eugippio. La Regola, Testi Patristici 183, Roma 2005.

Degórski B. – Mirri L.M., Eugippio Abate. La Regola (traduzione e note), w: Eugippio Abate. Opere, ed. A. Genovese, Scrittori della Chiesa di Aquileia 7, Roma – Aquileia 2012, s. 139-249.

Degórski B., Le fonti e le tematiche teologiche della Regula di Eugippio, „Vox Patrum” 75 (2020) s. 89-120. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.5025

Degórski B., Breve storia del ritrovamento e dell’edizione delle Regula di Eugippio, „Dissertationes Paulinorum” 30 (2021) s. 85-94.

Drączkowski F., Święty Seweryn Apostoł Noricum, „Vox Patrum” 4 (1983) s. 81-87. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.10282

Dunn M., The Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages, Oxford 2000.

Eborowicz W., Eugipiusz, EK IV 1296.

Gégerat Ph., Introduction: I. Eugippe, w: Eugippe, Vie de Saint Séverin, SCh 374, Paris 1991, s. 7-15.

Génestout A., Le plus ancien témoin manuscrit de la Règle du Maître: le Parisinus latin 12634, „Scriptorium” 1/1 (1946) s. 129-142. DOI: https://doi.org/10.3406/scrip.1946.2046

Gometz A.K., Eugippius of Lucullanum: A Biography, Leeds 2008.

Kasprzak D., Przepisy dotyczące ubóstwa monastycznego w Regule Eugipiusza (ok. 530‑535), w: Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Majer – A. Wójcik, Kraków 2010, s. 137-146.

Kasprzak D., Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa według Reguły Eugipiusza, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 181-195.

Krausgruber M., Die Regel des Eugippius: die Klosterordnung des Verfassers der Vita Sancti Severini im Lichte ihrer Quellen, Thaur 1996.

Leyser A.C., Authority and Asceticism from Augustine to Gregory the Great, Oxford 2000. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198208686.001.0001

Obrycki K., Wstęp, w: Eugipiusz, Żywot św. Seweryna. Reguła, ŹM 13, Kraków 1996, s. 11-47.

Obrycki K., Życie i działalność literacka Eugipiusza, w: Eugipiusz, Dzieła, PSP 32/1, Warszawa 1985, s. 11-27.

Pavan V., Eugippius, w: Dictionnaire Encyclopédique du Christianism Ancien, t. 1, Paris 1990, s. 906-907.

Starowieyski M., Reguła Eugipiusza – Wstęp, w: Zachodnie reguły monastyczne, ŹM 50, Tyniec 2013, s. 791-796.

Starowieyski M., Reguła Mistrza. Wprowadzenie, w: Starożytne Reguły Zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 156-160.

Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. M. Starowieyski – J.‑M. Szymusiak, Poznań 2018, s. 321-323.

Vogüé A. de, La Règle d’Eugippe retrouvée?, „Revue d’ascétique et de mystique” 47 (1971) s. 233-265.

Vogüé A. de, Quelques observations nouvelles sur la Règle d’Eugippius, „Benedictina” 22 (1975) s. 31-41.

Vogüé A. de, Praefatio, w: Eugippius, Regula, red. F. Villegas – A. de Vogüé, CSEL 87, Vien 1976, s. III-XXVII.

Vogüé A. de, Le Maître, Eugippe et S. Benoît, w: Regulae Benedicti Studia – Supplementa, t. 17, Hildesheim 1984.

Vogüé A. de, Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquité. Première partie. Le monachisme latin, t. 6, Paris 2002.

Vogüé A. de, Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’antiquité. Première partie. Le monachisme latin, t. 8, Paris 2003.


Published
2023-09-15


Czyżewski, B. S. (2023). The Tasks of an Abbot as Defined in Eugippius’ "Regula". Vox Patrum, 87, 71–94. https://doi.org/10.31743/vp.16121

Bogdan Stanisław Czyżewski  czybo@amu.edu.pl
University of Adam Mickiewicz, Poznań https://orcid.org/0000-0002-6040-5523License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.