Wstęp św. Hieronima do kontynuacji "Kroniki" Euzebiusza z Cezarei

Bazyli Degórski

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a Roma , Italy

Abstract

Zanim Euzebiusz z Cezarei napisał swoje najsławniejsze dzieło Historia Kościelna (Ἐκκλησιαστική ἱστορία), zredagował Kronikę, to znaczy: dzieło historyczne, które streszcza dzieje świata. Grecki oryginał tego dzieła zaginął, ale mamy całe jego tłumaczenie w języku armeńskim i częściowe jego tłumaczenie po łacinie, którego dokonał właśnie św. Hieronim. Po przedstawieniu w pierwszej części syntezy historii wschodniej i greckiej, w drugiej części dzieła Euzebiusz prezentuje tablice, które przedstawiają historię ludzkości od Abrahama (2016 prz. Chr.) do roku 303 po Chr., i właśnie ta druga część Kroniki Euzebiusza została przetłumaczona przez św. Hieronima. To tłumaczenie św. Hieronim uzupełnił dochodząc do roku 378 po Chr. Hieronim przeczytał Kronikę Euzebiusza i przetłumaczył ją mniej więcej w roku 380. Zrobił to podczas swojego pobytu w Konstantynopolu. Pomimo wielu błędów i nieścisłości, które św. Hieronim przejął z tekstu greckiego dzieła Euzebiusza, ale także pomimo błędów popełnionych przez samego św. Hieronima, to historyczne dzieło jest użyteczne także i dzisiaj. W przeszłości natomiast zostało ono wykorzystane przez starożytnych historiografów, którzy je dalej kontynuowali. Dla przykładu byli to: Prosper z Akwitanii, Kasjodor, czy też Wiktor z Tunnuny.

Keywords:

Eusebius of Caesarea, Saint Jerome, translations, ancient history, Ecclesiastical History, preface

Agapito di Gerapoli. Storia universale, ed. B. Pirone, Milano 2013

Cassiodorus, Chronica, PL 69, 1213-1247; ed. T. Mommsen, MGH Auct. Ant. XI, Berolini 1894

Crouzel H., Panfilo di Cesarea, NDPAC III

Curti C., Eusebio di Cesarea (Palestina), NDPAC I

Eusebii Pamphili Caesariensis Episcopi, Chronicon bipartitum, nunc primum ex Armeniaco textu in Latinum conversum, adnotationibus auctum, Graecis fragmentis exornatum, ed. J.B. Aucher, I-II, Venetiis 1818

Eusebius Caesariensis, HE

Gribomont J., Le traduzioni. Girolamo e Rufino, in: Patrologia, vol. 3: Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, ed. A. Di Berardino, Casale Monferrato 1978

Grisart A., La Chronique de Saint Jérôme. Le lieu et la date de sa composition, “Hélikon” 2 (1962) 248-258

Hamman A., Scrittori della Gallia, in: Patrologia, vol. 3

Hieronymus, Apologia contra Rufinum

Hieronymus, Continuatio Chronicorum Eusebii Caesariensis A.D. 326, in: Scriptorum veterum nova collectio, ed. A. Maio, VIII, Romae 1883

Hieronymus, De viris inlustribus

Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis Chronicon 1, PL 27

Hieronymus, Praefatio in librum Paralipomenon de graeco emendato

Pizzani U., Scrittori dell’Italia, in: Patrologia, vol. 4: Dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda. I Padri latini, ed. A. Di Berardino, Genova 1966

Prosper Aquitanus, Epitoma Chronicorum, PL 51, 535-606; ed. T. Mommsen, MGH Auct. Ant. IX, Berolini 1892

Quintus Horatius Flaccus, Carmina

Scorza Barcellona F., Vittore di Tunnuna, NDPAC III

Simonetti M., Letteratura cristiana d’Africa, in: Patrologia, vol. 4

Victor Tunnunensis, Chronica, PL 68, 941-962; ed. T. Mommsen, MGH Auct. Ant. XI 163- 206; ed. C. Hartmann, CCL 173A, Turnhout 2001


Published
2014-09-04


Degórski, B. (2014). Wstęp św. Hieronima do kontynuacji "Kroniki" Euzebiusza z Cezarei. Vox Patrum, 62, 113–124. https://doi.org/10.31743/vp.3581

Bazyli Degórski 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a RomaLicense

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.