The Emergence of the Idea of Voluntary Poverty in the Patristic Church: Key Questions

Dariusz Antoni Kasprzak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0003-0137-3514


Abstract

From the analyzed patristic texts (I to VI AC), it can be concluded that for the Fathers of the Church, when considering the issues of poverty, the most important thing was the conviction that God alone is the Lord of everything and everyone. There were are two main theological consequences to this. First, belonging to God's Kingdom was not the same as having riches on earth. With time, the appropriate use of goods became increasingly emphasized in Christian theology. Secondly, if God was the absolute owner of matters, then for Christians who are brothers in Christ, only the community of goods is proper. The reference to the example of Christ as being poor began at the turn of the third and fourth centuries. Since the emergence of the first cenobic communities in the Church, i.e. from the 4th century onwards, a form of ascetic renunciation of the owning of property started to be promoted. Since the 6th century obedience took over as the supreme virtue of cenobitism, and voluntary poverty was made subordinate to it.

Keywords:

voluntary poverty, patristic Church, virtue of cenobitismBasilius Magnus, Regulae fusius tractatae, PG 31, 889-1078, Parisiis 1857, tł. J. Naumowicz, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, ŹM 6, Kraków 1994, s. 52-181.

Hilarius Pictavinesis, Tractatus super psalmos, CSEL 22, ed. A. Zingerle, Vindobonae 1891.

Iohannes Moschus, Pratum spirituale 113, SC 12, tł. M.-J. Rouët De Journel, Paris 1946.

Johannes Climacus, Scala Paradisi, PG 88, 631-1164, Parisiis 1864.

Maximus Confessor, Capita de caritate, PG 90, 959-1080, Parisiis 1865.

Pachomius Tabennensis, Regula ad Monachos. Praecepta, PL 23, 67-82, Parisiis 1883, tł. A. Bober, Pachomiusz, Przykazania, ŹM 11, Kraków 1996, s. 128-155.

Regula Benedicti, ed. A. de Vogüé – J. Neufville, SCh 181-182, Paris 1972, tł. T. Dąbek,

Reguła św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, s. 387-503.

Regula Magistri, ed. A. de Vogüé, SCh 105-106, Paris 1964, tł. T. Dąbek, Reguła Mistrza, ŹM 40, Kraków 2006, s. 60-371.

Gambari E., Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tł. J.E. Bielecki, Kraków 1998.Gribomont J., Povertà, w: Dizionario degli istituti di perfezione, t. 7, red. G. Rocca, Roma 1983, s. 246-248.

Hadot J., L’utopie communautaire et la vie des premiers chrétiens de Jérusalem, w: Problèmes d’Histoire du Christianisme, t. 3, Bruxelles 1972-1973, s. 15-34.

Kasprzak D., Bogactwo i bieda w starożytności chrześcijańskiej, w: Bogactwo i bieda. Próba refleksji humanistycznej, red. R. Borkowski, Kraków 2004, s. 25-32.Kasprzak D., Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych Bazylego Wielkiego, „Vox Patrum” 55 (2010) s. 257-273. (Crossref)

Kasprzak D., Idea ubóstwa w Kościele pierwszych trzech wieków, „Analecta Cracoviensia” 42 (2010) s. 255-268.

Kasprzak D., Kryteria przynależności do wspólnoty wierzących w I-II wieku, „Analecta Cracoviensia” 40 (2008) s. 165-178.

Kasprzak D., Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku – próba syntezy zagadnienia, „Vox Patrum” 56 (2011) s. 495-515. (Crossref)

Kasprzak D., Obrzędy przejścia podczas inicjacji monastycznej w starożytnych regułach zakonnych, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. P. Szczur et al., Lublin 2011, s. 139-173.

Kasprzak D., Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri), „Analecta Cracoviensia” 41 (2009) s. 175-188.

Kasprzak D., Przepisy dotyczące ubóstwa monastycznego w Regule Eugipiusza (ok. 530-535), w: Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Majer – A. Wójcik, Kraków 2010, s. 137-145.

Kasprzak D., The studies regarding monasticism and voluntary poverty in the patristic Church, Kraków 2017. (Crossref)

Kasprzak D., Ubóstwo monastyczne a ubóstwo franciszkańskie – próba zestawienia tez normatywnych, „Polonia Sacra” 1/42 (2016) s. 59-79. (Crossref)

Kasprzak D., Zagadnienie posiadania dóbr materialnych w kazaniach św. Piotra Chryzologa, biskupa Rawenny, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch – K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 279-286.

Kasprzak D., Życie monastyczne jako podążanie wąską drogą posłuszeństwa według Reguły Eugipiusza, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 181-195.

Légasse S., L’appel du riche, contribution à l’étude des fondaments scripturaires de l’état religieux, Paris 1966.

Légasse S., Povertà. I. Dati biblici e interpretazione teologica della povertà di Cristo, w: Dizionario degli istituti di perfezione, t. 7, red. G. Rocca, Roma 1983, s. 248-251.

Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tł. L. Rodziewicz, Kraków 2005.


Published
2021-09-15


Kasprzak, D. A. (2021). Kształtowanie się idei ubóstwa dobrowolnego w Kościele patrystycznym: kluczowe kwestie. Vox Patrum, 79, 131–144. https://doi.org/10.31743/vp.12575

Dariusz Antoni Kasprzak  kdario@poczta.onet.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-0137-3514License

Papers published in Vox Patrum are covered by the Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) licence. Authors and users can use published works licensed under the CC-BY-ND since 2018. For earlier publications, copyrights are available under fair use rights in accordance with the Act of February 4, 1994 on copyrights and related rights.