Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie ukazują się od 2014 r. i mają na celu upowszechnianie oraz popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również dyscyplin pokrewnych. Zeszyty Naukowe WSNS są czasopismem otwartym, w którym prace mogą publikować zarówno pracownicy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, jak i autorzy zewnętrzni. Zeszyty Naukowe WSNS ukazują się raz w roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2450-0550 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2719-9479 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.58562

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
 
 Pobieranie

Pełny numer