Recenzenci

Grzegorz Adamczyk
Krystyna Chałas
Barbara Cieślińska
Andrzej Dakowicz
Jacek Łapiński
Halina Mielicka–Pawłowska
Wioletta Szymczak
Wiesław T. Popławski
Marian Panasiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Małgorzata Tokarska-Rodak (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej)