Kontakt

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Marlena Matysek-Nawrocka
668 877 454

Wsparcie techniczne