Zespół redakcyjnyMariusz Zemło - redaktor naczelny
Uniwersytet w Białymstoku
mzemlo@gmail.com
0000-0003-0945-8651

Członkowie redakcji

Janusz Mariański
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
januszm@kul.lublin.pl
0000-0002-0620-8000

Dorota Krasowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dorota.krasowska@umlub.pl
0000-0002-3176-9870

Wojciech Świątkiewicz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
0000-0002-8459-5114

Emilia Żerel
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
ezerel@wsns.pl

Marlena Matysek-Nawrocka - sekretarz redakcji
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
mnawrocka@wsns.pl
0000-0001-6925-3960