Kontakt

"The Biblical Annals"
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
biblical.annals@kul.pl
(+48) 81 445 37 12

Główna osoba do kontaktu


Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński