„The Biblical Annals” to czasopismo Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2083-2222 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2451-2168 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
 
 

The Biblical Annals w wersji elektronicznej

2022-03-04

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy The Biblical Annals,

uprzejmie informujemy, że od 2022 r. czasopismo The Biblical Annals będzie ukazywać się wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Kolejne numery czasopisma będą dostępne na naszej stronie internetowej:
https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/issue/archive

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zainteresowanie i serdecznie pozdrawiamy

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dear Authors, Reviewers, Contributors and Readers of The Biblical Annals,

we kindly inform you that from 2022 The Biblical Annals will be published only in electronic (online) version.

The next issues of the journal will be available on our website:
https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/issue/archive

Thank you for your kind interest. We cordially invite you to further cooperation.

The Biblical Annals Editorial Team

Nowa punktacja "The Biblical Annals"

2021-02-22

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy The Biblical Annals,

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 18 lutego 2021 r. czasopismo The Biblical Annals uzyskało 100 punktów.

Dziękujemy za Waszą dotychczasową obecność i współpracę.

Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie umiędzynarodowienia czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów i recenzji w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w obiegu zagranicznym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i zgłaszania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

-------------------------------------------------------

Dear Authors, Reviewers, Readers and Contributors of The Biblical Annals,

We are pleased to announce that according to the announcement of the Polish Ministry of Education and Science of 18 February 2021, The Biblical Annals received 100 points.

Thank you for your presence and cooperation.

We still have a lot of work to do for the internationalization of our journal, counting very much on your support in that matter. We encourage you to send articles and reviews in English, which will allow The Biblical Annals to be more visible in foreign circulation.

We cordially invite you to cooperate and submit articles to the next issues of our journal.

The Biblical Annals Editorial Team

 

Nowy numer The Biblical Annals 11/1 (2021)

2021-02-22

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy The Biblical Annals,

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma:

https://czasopisma.kul.pl/ba/issue/view/340

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie i serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do przesyłania artykułów w języku angielskim, które umożliwią nam twórcze uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli. Jesteśmy w bazach SCOPUS, EBSCO, ATLA i wielu innych regionalnych i krajowych, co gwarantuje szeroki dostęp do publikowanych u nas tekstów.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

------------------------------------------------------

Dear Authors, Reviewers, Readers and Contributors of The Biblical Annals,

We invite you to visit our website and learn more about the content of a new issue of our quarterly:

https://czasopisma.kul.pl/ba/issue/view/340

Thank you for your kind interest. We cordially invite you to further cooperation. We are in the SCOPUS, EBSCO, ATLA and many other regional and national databases, which guarantees wide access to texts published by us.

The Biblical Annals Editorial Team • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • ATLAS
 • ATLAS plus
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL
 • Sherpa Romeo

CiteScore
0.3

SJR
0.101

MNISW
140

Index Copernicus
2020: 120.51

Pobieranie

Pełny numer