„The Biblical Annals” to czasopismo Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2083-2222 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2451-2168 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
CURRENT ISSUE
 
 

The Biblical Annals w pierwszym kwartylu (Q1) SCImago Journal&Country Rank

2023-05-19

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy,

miło nam poinformować, że czasopismo The Biblical Annals w najnowszym światowym rankingu SCImago Journal&Country Rank znalazło się w pierwszym kwartylu (Q1) w kategorii "Religious Studies".

Wskaźnik SCImago Journal Rank (SJR) bierze pod uwagę nie tylko liczbę uzyskanych przez czasopismo cytowań, ale także jakość źródeł, z których te cytowania pochodzą.

Cieszymy się z tego awansu i dziękujemy za Waszą współpracę!

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

......................................................................................................................

Dear Authors, Reviewers, Contributors and Readers,

we are pleased to announce that the Biblical Annals journal was ranked in the first quartile (Q1) in the "Religious Studies" category in the latest SCImago Journal&Country Rank world ranking.

The SCImago Journal Rank (SJR) index takes into account not only the number of citations received by the  journal, but also the quality of the sources from which those citations come.

We are pleased with this promotion and thank you for your cooperation!

The Biblical Annals Editorial Board

The Biblical Annals w gronie członków Committee on Publication Ethics (COPE)

2022-09-28

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy,

z radością informujemy, że czasopismo The Biblical Annals zostało przyjęte do grona członków Committee on Publication Ethics (COPE), stowarzyszenia zaangażowanego w promowanie wysokich standardów etyki publikacyjnej i kultury wydawniczej.

Cope

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zainteresowanie i serdecznie pozdrawiamy

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

.......................................................................................................................

Dear Authors, Reviewers, Contributors and Readers,

we are pleased to announce that the Biblical Annals has been admitted to the group of members of the Committee on Publication Ethics (COPE), an association committed to promoting high standards of publication ethics and publishing culture.

Cope

Thank you for your interest so far and kind  regards

The Biblical Annals  Editorial Team

Nowa punktacja "The Biblical Annals"

2022-08-25

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy The Biblical Annals,

zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 21 grudnia 2021 r. czasopismo The Biblical Annals uzyskało 140 punktów.

Dziękujemy za Waszą dotychczasową obecność i współpracę.

Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie umiędzynarodowienia czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów i recenzji w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w obiegu zagranicznym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i zgłaszania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

-------------------------------------------------------

Dear Authors, Reviewers, Readers and Contributors of The Biblical Annals,

We are pleased to announce that according to the announcement of the Polish Ministry of Education and Science of 21 December 2021, The Biblical Annals received 140 points.

Thank you for your presence and cooperation.

We still have a lot of work to do for the internationalization of our journal, counting very much on your support in that matter. We encourage you to send articles and reviews in English, which will allow The Biblical Annals to be more visible in foreign circulation.

We cordially invite you to cooperate and submit articles to the next issues of our journal.

The Biblical Annals Editorial Team

  • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • ATLAS
 • ATLAS plus
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • New Testament Abstracts (NTA)
 • Old Testament Abstracts (OTA)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL
 • Sherpa Romeo

SNIP
1.115

CiteScore
0.4

SJR
0.180

MNISW
140

Index Copernicus
2021: 120.51

Pobieranie

Pełny numer


 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0411/2021/1 z dnia 9 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania: 112 475,70 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "The Biblical Annals" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.