„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2083-2222 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2451-2168 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/ba

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
 
 

Nowe Artykuły Online First / New Online First Articles

2020-12-23

Drodzy autorzy, czytelnicy i współpracownicy The Biblical Annals,

w dziale ONLINE FIRST ukazały się zapowiadające numer styczniowy 2021 artykuły, których autorami są Andrzej Piwowar i Jaap Doedens. Zapraszamy do lektury inspirujących i zaopatrzonych w liczne odniesienia bibliograficzne tekstów na temat starożytnej sztuki lekarskiej w Syr 38,4-8 oraz na temat znaczenia znaków i cudów w apostolacie Pawła.

Wdzięczni za Wasza wsparcie i zapraszając do dalszej współpracy, wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

 ----

Dear authors, readers, and contributors of The Biblical Annals,

in the ONLINE FIRST section, articles by Andrzej Piwowar and Jaap Doedens were published, announcing the January issue of 2021. Enjoy the inspiring and well-documented texts on the ancient medical art in Sir 38:4-8 and on the importance of signs and miracles in Paul’s apostolate.

Grateful for your support, we wish you a blessed Christmas and a Happy New Year.

Editorial Team of The Biblical Annals

Program DUN

2020-10-27

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 646/P-DUN/2019. Nazwa zadania: "Umiędzynarodowienie czasopisma The Biblical Annals".

 

Nowy numer The Biblical Annals 10/2 (2020) / New issue of The Biblical Annals 10/2 (2020)

2020-04-29

Drodzy autorzy, recenzenci, czytelnicy i współpracownicy The Biblical Annals. Opublikowany został nowy numer naszego czasopisma. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z jego treścią.

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie i serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do przesyłania artykułów w języku angielskim, które umożliwią nam twórcze uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli. Jesteśmy w bazach SCOPUS, EBSCO, ATLA i wielu innych regionalnych i krajowych, co gwarantuje szeroki dostęp do publikowanych u nas tekstów.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

---------------------------------------

Dear authors, reviewers, readers and contributors of The Biblical Annals. A new issue of our biblical quarterly has been published. We invite you to visit our website and learn more about its content.

Thank you for your kind interest. We cordially invite you to further cooperation. We are in the SCOPUS, EBSCO, ATLA and many other regional and national databases, which guarantees wide access to texts published by us.

The Biblical Annals Editorial Team • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • ATLAS
 • ATLAS plus
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

MNISW
70

Index Copernicus
2019: 96.24