WYDAWCA

Wydawcą i właścicielem tytułu Biblical Annals jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin