The Biblical Annals w pierwszym kwartylu (Q1) SCImago Journal&Country Rank

2023-05-19

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy,

miło nam poinformować, że czasopismo The Biblical Annals w najnowszym światowym rankingu SCImago Journal&Country Rank znalazło się w pierwszym kwartylu (Q1) w kategorii "Religious Studies".

Wskaźnik SCImago Journal Rank (SJR) bierze pod uwagę nie tylko liczbę uzyskanych przez czasopismo cytowań, ale także jakość źródeł, z których te cytowania pochodzą.

Scimago Journal & Country Rank

Cieszymy się z tego awansu i dziękujemy za Waszą współpracę!

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

......................................................................................................................

Dear Authors, Reviewers, Contributors and Readers,

we are pleased to announce that the Biblical Annals journal was ranked in the first quartile (Q1) in the "Religious Studies" category in the latest SCImago Journal&Country Rank world ranking.

The SCImago Journal Rank (SJR) index takes into account not only the number of citations received by the  journal, but also the quality of the sources from which those citations come.

Scimago Journal & Country Rank

We are pleased with this promotion and thank you for your cooperation!

The Biblical Annals Editorial Board