Nowa punktacja "The Biblical Annals"

2023-07-19

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy The Biblical Annals,

informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 17 lipca 2023 r. czasopismo The Biblical Annals otrzymało 200 punktów.

Dziękujemy za Waszą dotychczasową obecność i współpracę!

Pragniemy prezentować bardzo wysoki poziom naukowy, tworząc przestrzeń publikacji rzetelnych opracowań w zakresie nauk biblijnych, pozostając we współpracy ze  środowiskiem międzynarodowym. Zachęcamy do twórczej współpracy i zaangażowania w służbie studiom biblijnym i zgłaszania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Authors, Reviewers, Readers and Contributors of The Biblical Annals,

We are pleased to announce that according to the announcement of the Polish Ministry of Education and Science of 17 July 2023, The Biblical Annals received 200 points.

Thank you for your presence and cooperation!

We wish to present a very high scientific level, creating a space for the publication of reliable research in the field of biblical studies, remaining in cooperation with the international community. We encourage creative cooperation and involvement in the service of biblical studies and submission of articles for the next issues of the journal.

The Biblical Annals Editorial Team