"The Biblical Annals" w bazie Web of Science!

2023-10-25

Z radością informujemy, że czasopismo The Biblical Annals zostało włączone do bazy Web of Science i będzie indeksowane w Emerging Sources Citation Index. Serdecznie dziękujemy Autorom, Recenzentom i wszystkim Współpracownikom za obecność i wspólne działanie!

..........................................................................................................................................................................................................................................................

We are happy to announce that the journal The Biblical Annals has been included in the Web of Science database and will be indexed in the Emerging Sources Citation Index. We would like to thank our Authors, Reviewers and all Contributors for your presence and working together!